…rastliny ju milujú…

PROFIL    PRODUKTY    RAŠELINOVA ZEMINA BORA    BORAVIT AB MUŚKATY    RAŠELINA BIELA KYSLA    RAŠELINA BORA    DOPRAVA     KONTAKT

tradícia

Copyright © 2012 bora.orava.sk. Všetky práva vyhradené. created by

WEBSMART

PROFIL    PRODUKTY    RAŠELINOVÁ ZEMINA BORA    BORAVIT AB MUŠKÁTY    RAŠELINA BIELA KYSLÁ    RAŠELINA BORA    DOPRAVA     KONTAKT

•  je ekologicky čistý substrát vyrobený z rašeliny, agroperlitu, vápenca, zeolitu a iných prírodných    materiálov.

•  udržuje kyprosť a vzdušnosť pôd, zaručuje dobrý rast a bohatú tvorbu zdravých koreňov.

•  sprístupňuje rastlinám v potrebnom rozsahu vodu v pôde a zároveň reguluje jej pohyb.

•  uvoľňuje živiny viazané v pôde a  uvádza do rovnováhy chemické vlastnosti pôdy.

•  neobsahuje toxické látky škodiace rastlinám


OBSAH RIZIKOVÝCH LÁTOK


   Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v SR podľa Vyhlášky MP SR č. 577/2005 Z.z.


ROZSAH A SPOSOB POUŽITIA


•  je vhodný pre izbové a balkónové kvetiny,  hlavne pre pestovanie muškátov (pelargónií).

•  je  určený  na  výsevy semien zeleniny, presádzanie priesad, pestovanie zeleniny a kvetov na hriadkách.

•  je určený na zakladanie pestovateľských plôch v záhradníctve , ovocinárstve, vinohradníctve, lesníctve, na parkové plochy, k    výsadbe sídliskovej , športovej a rekreačnej zelene.

•  substrát sa používa priamo na výsevy a výsadby

•  obsah živín doplniť vhodným hnojivom podľa náročnosti pestovaných rastlín.

SKLADOVANIE


Skladujte v suchu v pôvodných neporušených obaloch oddelene od potravín, krmív, liekov a dezinfekčných prostriedkov, mimo dosah detí. Obaly po dôkladnom vyprázdnení a vyčistení odovzdajte do zberu druhotných surovín. Obaly nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.


BALENIE


PE fólia – 5 1, 10 l, 50l


Objem meraný v kyprom stave pred zlisovaním v litroch.


Tovar sa ukladá na europalety (1200x800). Na jednej europalete je 220 ks, 260 ks 5 litrového, 110 ks, 125 ks 10 litrového balenia a 30 ks 50 litrového balenia. Tovar je obalený sťahovacou stretch fóliou.


DOVOZ


Firma BORA s.r.o. poskytuje dovoz tovaru na celom území Slovenskej Republiky. Vlastníme nákladné autá s hydraulickými čelami a sme schopní tovar umiestniť s paletou aj do predajne ak to prístup a podmienky dovoľujú.


Obsah

Vlastnosť

Hodnota

Vlhkosť v %

max.

65

Hodnota pH

rozs.

5,0 - 6,5

Obsah spáliteľných látok v %

min.

55

Nerozložiteľné prímesi v %

max.

2