…rastliny ju milujú…
tradícia

PROFIL    PRODUKTY    RAŠELINOVÁ ZEMINA BORA    BORAVIT AB MUŠKÁTY    RAŠELINA BIELA KYSLÁ    RAŠELINA BORA    DOPRAVA     KONTAKT

Obsah

Vlastnosť

Hodnota

Vlhkosť v %

max.

65

Hodnota pH

rozs.

5,0 - 7,0

Obsah spáliteľných látok v %

min.

50

Nerozložiteľné prímesi v %

max.

2

•  je univerzálny pestovateľský substrát vyrobený z rašeliny,    agroperlitu, vápenca, zeolitu  zeminy a iných prírodných materiálov.

 má vysoký obsah rozložených organických látok, preto udržuje    kyprosť a vzdušnosť pôd, zaručuje dobrý rast a bohatú tvorbu    zdravých koreňov.

 šetrí vlahu a zabezpečuje bohatú a všestrannú výživu, odnožovanie
 
 bohatú zeleň.

 dobrý zdravotný stav rastlín spoločne s pôsobením prírodných    stimulátorov sa prejaví posilnením celkovej vitality rastlín.


OBSAH RIZIKOVÝCH LÁTOK
  
     Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v SR podľa Vyhlášky MP SR č. 577/2005 Z.z.


ROZSAH A SPOSOB POUŽITIA

•  na priame vysádzanie rastlín do črepníkov, kontajnerov

•  na presádzanie a  pestovanie kvitnúcich i nekvitnúcich kvetov, ktorým vytvára priaznivé rastové    podmienky

•  na zlepšenie fyzikálnych a biochemických vlastností hlinitých a piesočnatých  pôd - ako substrát na    predpestovanie zeleninových a kvetinových sadeníc

•  na zlepšenie vrchnej vrstvy pôdy pri zakladaní alebo obnove kvetinových plôch, pri pestovaní ovocných    a okrasných drevín

•  pri preprave rastlín ako ochrana proti vysychaniu koreňového systému a fyzickému poškodeniu

•  na prihnojovanie a vylepšovanie kvality trávnikov


SKLADOVANIE

Skladujte v suchu v pôvodných neporušených obaloch oddelene od potravín, krmív, liekov a dezinfekčných prostriedkov, mimo dosah detí. Obaly po dôkladnom vyprázdnení a vyčistení odovzdajte do zberu druhotných surovín. Obaly nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

BALENIE

PE – fólia: 5,10, 50, 80 litrov

Objem meraný v kyprom stave pred zlisovaním v litroch.

Tovar sa ukladá na palety (1200x800)mm. Na jednej palete je 220 ks, 260 ks 5 litrového, 110 ks, 125 ks 10 litrového, 30 ks 50 litrového alebo 20 ks 80 litrového balenia. Tovar je obalený sťahovacou stretch fóliou.

DOVOZ

Firma BORA s.r.o. poskytuje dovoz tovaru na celom území Slovenskej Republiky. Vlastníme nákladné autá s hydraulickými čelami a sme schopní tovar umiestniť s paletou aj do predajne ak to prístup a podmienky dovoľujú.

Copyright © 2012 bora.orava.sk. Všetky práva vyhradené. created by

WEBSMART