…rastliny ju milujú…
tradícia

PROFIL    PRODUKTY    RAŠELINOVÁ ZEMINA BORA    BORAVIT AB MUŠKÁTY    RAŠELINA BIELA KYSLÁ    RAŠELINA BORA    DOPRAVA     KONTAKT

Obsah

Vlastnosť

Hodnota

Vlhkosť v %

max.

65

Hodnota pH

rozs.

4,5 - 6,0

Obsah spáliteľných látok v %

min.

55

Nerozložiteľné prímesi v %

max.

2

•  je triedená, upravovaná, ekologicky čistá vrchovisková rašelina     (humolit) z ložiska na  Orave.

•  udržuje kyprosť a vzdušnosť pôd, zadržiava potrebné množstvo    vlahy a živín

•  je bohatá na organické látky

•  podporuje rozvoj mikrobiálneho života v pôde

•  v upravenej forme je vhodná pre presadzovanie a dopestovanie     rastlín, kvetín, kríkov, stromov a zvlášť zeleniny


OBSAH RIZIKOVÝCH LÁTOK

Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v SR podľa Vyhlášky MP SR č. 577/2005 Z.z. Rašelina BORA je uvedená v Zozname hnojív a pôdnych pomocných látok povolených v ekologickom poľnohospodárstve č.j. 4579/2004-620.

ROZSAH A SPOSOB POUŽITIA

Pestovanie  zeleniny na hriadkách , ktorej semeno hneď po výseve zakrývame rašelinou a ľahučko zatlačíme a zavlažíme po vysiatych riadkoch. Na obohatenie piesočnatých a  ťažkých  pôd o humus, pôda je potom kyprá, zadržiava potrebné množstvo vlahy,  živín a ľahšie sa zahrieva. Na zlepšenie vrchnej vrstvy pôdy pri zakladaní alebo obnove kvetinových záhonov a trávnikov. Pri preprave rastlín ako ochrana proti vysychaniu koreňového systému a fyzickému poškodeniu. Nastieľame na povrch pôdy a zapracujeme 3-4 l na 1 m2 pre kvetiny a trávniky. K ovocným stromom a krom dodávame 5 až 10 l rašeliny ku koreňom v závislosti od vzrastu. Je neodmysliteľnou zložkou kompostov, zlepšuje ich kvalitu, zvyšuje kyprosť  a napomáha rozkladaniu komponentov.

SKLADOVANIE

Skladujte v suchu v pôvodných neporušených obaloch oddelene od potravín, krmív, liekov a dezinfekčných prostriedkov, mimo dosah detí. Obaly po dôkladnom vyprázdnení a vyčistení odovzdajte do zberu druhotných surovín. Obaly nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

BALENIE

PE – fólia: 5l, 50l

Objem meraný v kyprom stave pred zlisovaním v litroch.

Tovar sa ukladá na palety (1200x800)mm. Na jednej palete je 260ks - 5 litrového, 36ks - 50 litrového balenia. Tovar je obalený sťahovacou stretch fóliou.

DOVOZ

Dovoz tovaru na celom území Slovenskej Republiky zabezpečuje externá špedičná firma.

Copyright © 2012 bora.orava.sk. Všetky práva vyhradené. created by

WEBSMART