…rastliny ju milujú…

PROFIL    PRODUKTY    RAŠELINOVA ZEMINA BORA    BORAVIT AB MUŚKATY    RAŠELINA BIELA KYSLA    RAŠELINA BORA    DOPRAVA     KONTAKT

tradícia

PROFIL    PRODUKTY    RAŠELINOVÁ ZEMINA BORA    BORAVIT AB MUŠKÁTY    RAŠELINA BIELA KYSLÁ    RAŠELINA BORA    DOPRAVA     KONTAKT

Obsah

Vlastnosť

Hodnota

Vlhkosť v %

max.

65

Hodnota pH

rozs.

3,0 - 4,0

Obsah spáliteľných látok v %

min.

85

OBSAH RIZIKOVÝCH LÁTOK

Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v SR podľa Vyhlášky MP SR č. 577/2005 Z.z.

ROZSAH A SPOSOB POUŽITIA


Rašelinu bielu – kyslú používame:


•  na pestovanie kyslomilných rastlín ako:


   - azalky a rododendrony – je potrebné každoročne nastielať povrch okolo rastlín kyslou rašelinou z dôvodu ochrany pred       mrazom    nakoľko sú plytko koreňové. Pri výsadbe je jama 3 – 4 x väčšia, ako výsadbový bal.


   - čučoriedky a brusnice – rašelinu zapracujeme do pôdy alebo úplne nahradíme nevhodnú pôdu do hĺbky 0,2 - 0,3 m.       Vytvoríme    zmes rašeliny a piesku v pomere 3:1, môžeme pridať aj kôru, piliny alebo hrabanku z ihličnatých drevín.


   - vresy,


•  na obohatenie piesočnatých a  ťažkých  pôd o humus, pôda je potom kyprá, zadržiava potrebné množstvo vlahy,  živín a ľahšie sa     zahrieva

 na zlepšenie vrchnej vrstvy pôdy pri zakladaní alebo obnove kvetinových záhonov a trávnikov

•  pri preprave rastlín ako ochrana proti vysychaniu koreňového systému a fyzickému poškodeniu

•  nastieľame na povrch pôdy a zapracujeme 3 - 4 litre na 1 m2 pre kvetiny a trávniky

•  k ovocným stromom a krom dodávame 5 až 10 litrov rašeliny ku koreňom v závislosti od vzrastu

•  je neodmysliteľnou zložkou kompostov, zlepšuje ich kvalitu, zvyšuje kyprosť  a napomáha rozkladaniu komponentov


WEBSMART

Copyright © 2012 bora.orava.sk. Všetky práva vyhradené. created by

SKLADOVANIE

Skladujte v suchu v pôvodných neporušených obaloch oddelene od potravín, krmív, liekov a dezinfekčných prostriedkov, mimo dosah detí. Obaly po dôkladnom vyprázdnení a vyčistení odovzdajte do zberu druhotných surovín. Obaly nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

BALENIE

PE – fólia: 10l, 50l

Objem meraný v kyprom stave pred zlisovaním v litroch.

Tovar sa ukladá na palety (1200x800)mm. Na jednej palete je 150ks - 10 litrového, 36ks - 50 litrového balenia. Tovar je obalený sťahovacou stretch fóliou.

DOVOZ

Dovoz tovaru na celom území Slovenskej Republiky zabezpečuje externá špedičná firma.