…rastliny ju milujú…
tradícia

PROFIL    PRODUKTY    RAŠELINOVÁ ZEMINA BORA    BORAVIT AB MUŠKÁTY    RAŠELINA BIELA KYSLÁ    RAŠELINA BORA    DOPRAVA     KONTAKT

Obsah

Vlastnosť

Hodnota

Vlhkosť v %

max.

65

Hodnota pH

rozs.

5,0 - 7,0

Obsah spáliteľných látok v %

min.

50

Nerozložiteľné prímesi v %

max.

2

•  je univerzálny pestovateľský substrát vyrobený z rašeliny,    agroperlitu, vápenca, zeolitu  zeminy a iných prírodných materiálov.

 má vysoký obsah rozložených organických látok, preto udržuje    kyprosť a vzdušnosť pôd, zaručuje dobrý rast a bohatú tvorbu    zdravých koreňov.

 šetrí vlahu a zabezpečuje bohatú a všestrannú výživu, odnožovanie
 
 bohatú zeleň.

 dobrý zdravotný stav rastlín spoločne s pôsobením prírodných    stimulátorov sa prejaví posilnením celkovej vitality rastlín.


OBSAH RIZIKOVÝCH LÁTOK
  
     Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v SR podľa Vyhlášky MP SR č. 577/2005 Z.z.


ROZSAH A SPOSOB POUŽITIA

•  na priame vysádzanie rastlín do črepníkov, kontajnerov

•  na presádzanie a  pestovanie kvitnúcich i nekvitnúcich kvetov, ktorým vytvára priaznivé rastové    podmienky

•  na zlepšenie fyzikálnych a biochemických vlastností hlinitých a piesočnatých  pôd - ako substrát na    predpestovanie zeleninových a kvetinových sadeníc

•  na zlepšenie vrchnej vrstvy pôdy pri zakladaní alebo obnove kvetinových plôch, pri pestovaní ovocných    a okrasných drevín

•  pri preprave rastlín ako ochrana proti vysychaniu koreňového systému a fyzickému poškodeniu

•  na prihnojovanie a vylepšovanie kvality trávnikov


SKLADOVANIE

Skladujte v suchu v pôvodných neporušených obaloch oddelene od potravín, krmív, liekov a dezinfekčných prostriedkov, mimo dosah detí. Obaly po dôkladnom vyprázdnení a vyčistení odovzdajte do zberu druhotných surovín. Obaly nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

BALENIE

PE – fólia: 5l, 10l, 50l

Objem meraný v kyprom stave pred zlisovaním v litroch.

Tovar sa ukladá na palety (1200x800)mm. Na jednej palete je 260ks - 5 litrového, 130ks - 10 litrového, 36ks - 50 litrového balenia. Tovar je obalený sťahovacou stretch fóliou.

DOVOZ

Dovoz tovaru na celom území Slovenskej Republiky zabezpečuje externá špedičná firma.

Copyright © 2012 bora.orava.sk. Všetky práva vyhradené. created by

WEBSMART